מדפסת מדבקות ניידת עם עברית מובנית
לתגי שם, סימון ציוד,
אחיזה נוחה, ותצוגה מקדימה

מדפסת ניידת להפקת תגיות פלסטיק, קלה להפעלה וידידותית לכל משתמש.
למדפסת תפריט ומקלדת בעברית מלאה,
מדפיסה על סרטים ברוחבים 12-9-6 מ"מ
צג LCD גדול המציג את הטקסט ועם מיגוון עיצובים

מתאים להצמדת התוית על תגי שם

290.00